Ανέκδοτο: Διορθώνει ο δάσκαλος τα γραπτά από το τεστ στην γεωγραφία….Επικό γέλιο

Ανέκδοτο: Διορθώνει ο δάσκαλος τα γραπτά από το τεστ στην γεωγραφία....Επικό γέλιο
Ανέκδοτο: Διορθώνει ο δάσκαλος τα γραπτά από το τεστ στην γεωγραφία....Επικό γέλιο

Διορθώνει ο δάσκαλος τα γραπτά από το τεστ στην γεωγραφία που είχε βάλει στην τάξη.
Επειδή είχε την υποψία πως ο Κωστάκης αντέγραφε από τον διπλανό του τον Νικολάκη διόρθωνε ταυτόχρονα και τα δύο γραπτά.

Βλέπει στην ερώτηση “Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας”, την απάντηση του Νικολάκη που έγραφε “Αθήνα”. ¨Επειτα βλέπει την απάντηση του Κωστάκη που έγραφε και αυτός “Αθήνα”.
Βλέπει στην ερώτηση “Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας”, την απάντηση του Νικολάκη που έγραφε “Βερολίνο”. ¨Επειτα βλέπει την απάντηση του Κωστάκη που έγραφε και αυτός “Βερολίνο”.
Βλέπει στην ερώτηση “Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας”, την απάντηση του Νικολάκη που έγραφε “Δεν ξέρω”. ¨Επειτα βλέπει την απάντηση του Κωστάκη που έγραφε “Ούτε και εγώ”.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ